درباره ما

از ازل تقدير اين بوده كه هر روزه عده اى به دنيا مى آيند و تعدادى ديگر از دنيا ميروند. اولى موجب شادى و مسرت و دومى مايه غم و اندوه ما هست.در اين بين هر دو را گراميداشت و يادگاريست، اولى به يُمن ورود عزيزى و ديگرى در اندوه رحلت عزيزى، چاره اى نيست، سرنوشت اينگونه رغم زده است، تكليف ما چيست؟
ما در پى تسلى خودمان و حفظ كرامت عزيزانمان هستيم تا با برگزارى مراسمى در شأن و منزلتشان، يادبودى ماندگار و خاطره اى همراه با رضايت داشته باشيم.
همانگونه که مستحضر هستید در دوران محدودیتهایی اجتماعی برگزاری مراسم شادی و عزا دچار مشکل شده است. تشییع و خاکسپاری غریبانه در دوران محدودیت ها را هر یک به نوعی تجربه کرده ایم. عزیزانی که از بین ما پرکشیدند، پناه و گرمی ما بودند،که مظلومانه رفتنشان دلیلی شد برای احساس این خلاء.
جدا از اينكه بعلت شيوع بيمارى كرونا محدوديتهاى ناخواسته اى ايجاد شده و ناگزير به گذشت از اين نياز مهم روحى و روانى خود در برگزارى مجالس ترحيم در منازل و مساجد هستيم، در نبود اين محدوديتها نيز برگزارى و رويارويى با اين دغدغه، معضلاتى دارد كه از جمله ميتوان به موارد مهمى چون شايستگى كيفيت ميزبانى، دعوت و پذيرايى از مهمانان شهرستانى و هزينه هاى بالا و محدوديت حضور ايشان، محدوديتهاى زمانى و مكانى، عدم امكان جلب رضايت همه نوع سليقه ، عدم امكان حضور وابستگان مقيم خارج از كشور در مراسم، هزينه بالا و عدم امكان مديريت هزينه، عدم امكان ثبت وقايع و از همه مهمتر خستگى مفرط ناشى از مسئوليت بالاى اجراى اينگونه مراسم است 
امروزه تكنولوژى، پيشرفت بسيار سريعى در حوزه ارتباطات مجازى ايجاد كرده بطوريكه بشر امروزى بسيارى از نيازهاى خود را در اين بستر و بدون حضور فيزيكى انجام ميدهد. مراسم ترحيم مجازى يكى از اين بسترهاست كه به دنبال محدوديتهاى فاصله گذارى اجتماعى توسط جوانانى نخبه در فضاى اينترنتى در سامانه بدرقه ايجاد شده تا با بهره گيرى از امكانات و تجهيزات ارتباطى و رايانه بزرگداشتى با كرامت از عزيز راحل خود با رعايت كليه اصول و نيازهاى اجتماعى و اسلامى در فضاى مجازى داشته باشيد.