اهدا مراسم

 

در این سامانه افراد قادر به تقاضای مراسم اهدایی برای دوستان و آشنایان خودکه عزیزی را از دست داده اند می باشند. این امکان همچنین هیچ محدودیت زمانی نداشته و در هر زمانی بعد از وفات از چند روز تا چند سال امکان اهدا دارد. 
قابلیت ویژه این برنامه که آن را از سایر مراسم ها متمایز می نماید، امکان اهدای آن از طرف یک جمع یا تعدادی از افراد به یک شخص بوده بعنوان مثال این برنامه می تواند از طرف کارمندان به رئیسی که پدر خود را از دست داده یا بزرگداشت نوادگان برای والدین خود هدیه شود تا یادبود و بزرگداشتی برای فرد متوفی برگزار گردد.
گاهي دلتنگي دوستان ما براي عزيزي كه ديگر در ميان ما نيست پايان نمي يابد. روزها در گذر از هم عبور مي كنند و آنها همچنان دنبال اثري، بوي عطري يا تصوير آشنايي از او هستند تا غم خود را نسبت به او تسلي دهند. تا گره اي كه بر دلشان مانده از نبود او باز شود. چه مي توان كرد؟ مگر هنوز هم براي پروانه اي كه ديگر در ميان ما پر كشيده است، شمعي مي توان روشن كرد؟ كاش بتوان با يادواره اي آبي بر آتش دلشان ريخت.
  • امکان اهدا مراسم (ساده / سفارشی) به صاحب عزا توسط همکاران ، خانواده ، دوستان و ...
  • امکان مشارکت در مراسم ترحیم از سراسر دنیا تنها با یک کلیک
  • امکان انجام امور خیریه به نیابت از متوفی و صاحب عزا در مراسم
  • امکان دانلود فیلم مراسم و ذخیره آن
  • امکان ارسال پیام تسلیت برای شرکت کنندگان 
  • امکان تشکر و قدردانی صاحب عزا و یا بانی مراسم از ارگان یا خانواده ای خاص
  • معرفی بانی مراسم و بنر تسلیت در رسانه به نام بانی تقدیم به صاحب عزا