تصویربرداری

  • امکان ضبط و تصویر برداری از مراسم، در محل بهشت زهرا ، منزل ، و ... از تمامی لحظات بسته به نیاز و سلیقه